Ganesh Chaturthi Special: List of Ganesha Prayers

LifestyleGanesh Chaturthi Special: List of Ganesha Prayers

Date:

The festival of Lord Ganesha, “Ganesh Chaturthi” is nearing. People are cleaning and decorating their homes so that they can welcome an idol of Lord Ganesha to their homes. On the celebration of Ganesh Chaturthi, devotees sing bhajans, devotional songs, sacred hymns, and prayers so that they can feel the positive energies of Lord Ganesha.

Here are some devotional prayers of Lord Ganesha that you can recite during this festival of Ganesh Chaturthi:

1) Gajananam Bhoota Ganadi Sevitham

Kapittha Jambhu Phalasara Bhakshitam

Umasutam Shoka Vinasha Karanam

Namami Vighneshawara Pada Pankajam

2) Sankata-naasana Ganapathi Sthothram

narada uvacha:

pranamya sirasaadevam gauriputhram vinaayakam |

bhakthaa-vasam smare-nnityam-aayush-kaamaardha siddhaye ||

pradhamam vakrathundancha ekadantham dviteeyakam |

thritheeyam krishna pingaksham gajavktram chathurthakam ||

lambodaram panchamam cha shashtam vikatamevacha |

samptamam vighnarajancha dhuumra-varnam thadhaashtakam ||

navamam baalachandrancha dasamanthu vinaayakam |

ekaadasam ganapathim dvaadasanthu gajaananam ||

dvaadasaithaani naamaani thrisandhyam yah patennarah |

nachavighna bhayanthasya sarvasiddhi karamvaram ||

vidyadheen labhathe vidyaam dhanaadheen labhate dhanam |

puthraardhee labhate puthraan-mokshaardhee labhathe gathim ||

japedgnapathi shothram shadbhirmasaih phalam labheth |

samvathsarena siddhincha labhathe naathra samsayah ||

ashtaanaam braahmanaancha likhitvaaya ssmarpayeth |

tasya vidyaa bhvethsarva ganesasya prasaadathah ||

ithi shree naarada puraane sankata naasanam naam

ganesha dvaadasa nama sthothram sampuurnam ||

3) Vakratunda Maha-Kaaya Surya-Kotti Samaprabha 

Nirvighnam Kuru Me Deva Sarva-Kaaryeshu Sarvadaa ||

4) Aum Ekadantaya Viddhamahe, Vakratundaya Dhimahi,

Tanno Danti Prachodayat॥

5) Shri Ganesha Ashtotthara Sathanama Puja

1. Aum, Gajaananaaya Namahaa

2. Aum, Ganaadhyakshaaya Namaha

3. Aum, Vighnaraajaaya Namaha

4. Aum, Vinaayakaaya Namaha

5. Aum, Dvaimaathuraaya Namaha

6. Aum, Dvimukhaaya Namaha

7. Aum, Suraarighnaaya Namaha

8. Aum, Mahaaganapathaye Namaha

9. Aum, Maanyaaya Namaha

10. Aum, Mahakaalaaya Namaha

11. Aum, Mahaabalaaya Namaha

12. Aum, Herambaaya Namaha

13. Aum, Lambajatharaaya Namaha

14. Aum, Hasvagreevaaya Namaha

15. Aum, Mahodaraaya Namaha

16. Aum, Madothkataaya Namaha

17. Aum, Mahaaveeraaya Namaha

18. Aum, Manthrine Namaha

19. Aum, Mangala swaruupaaya Namaha

20. Aum, Pramadhaaya Namaha

21. Aum, Pradhamaaya Namaha

22. Aum, Prajnaaaya Namaha

23. Aum, Vighnakarthre Namaha

24. Aum, Vignahamthre Namaha

25. Aum, Vishvanethre Namaha

26. Aum, Viraatpathaye Namaha

27. Aum, Shreepathaye Namaha

28. Aum, Vaakpathaye Namaha

29. Aum, Shringarine Namaha

30. Aum, Pramukhaaya Namah

31. Aum, Sumukhaaya Namaha

32. Aum, Krthine Namaha

33. Aum, Supradeepaaya Namaha

34. Aum, Sukhnidhaye Namaha

35. Aum, Suraadhyakshaaya Namaha

36. Aum, Balotthithaaya Namaha

37. Aum, Bhavaathmajaaya Namaha

38. Aum, Puraanapurushaaya Namaha

39. Aum, Pushne Namaha

40. Aum, Pushkarotshiptha varine Namaha

41. Aum, Agraganyaaya Namaha

42. Aum, Agrapujaaya Namaha

43. Aum, Agragaamine Namaha

44. Aum, Netrakruthe Namaha

45. Aum, Chaamikara-prabhaaya Namaha

46. Aum, Sarvaaya Namaha

47. Aum, Sarvopanyaasaaya Namaha

48. Aum, Sarvakarthre Namaha

49. Aum, Sarvanethre Namaha

50. Aum, Sarvasiddhipradaaya Namaha

51. Aum Sarvasiddhaye Namaha

52. Aum, Panchahastaaya Namaha

53. Aum, Parvatheenandanaaya Namaha

54. Aum, Prabhave Namaha

55. Aum, Kumaaragurave Namaha

56. Aum, Akshobhyaaya Namaha

57. Aum, Kunjaraasura bhanjanaaya Namaha

58. Aum, Pramodaaya Namaha

59. Aum, Ashritha-vatsalaaya Namaha

60. Aum, Shivapriyaaya Namaha

61. Aum, Sheeghrakaarine Namaha

62. Aum, Shashvathaaya Namaha

63. Aum, Bhavaaya Namaha

64. Aum, Brahmachaarine Namaha

65. Aum, Brahmaroopine Namaha

66. Aum, Brahmavidya-vibhave Namaha

67. Aum, Jishnave Namaha

68. Aum, Vishnupriyaaya Namaha

69. Aum, Bhakthajeevithaaya Namaha

70. Aum, Jithamanmadhaaya Namaha

71. Aum, Aishvaryakaaranaaya Namaha

72. Aum, Jyaayase Namaha

73. Aum, Yaksha-kinnara-sevithaaya Namaha

74. Aum, Gangaa-suthaaya Namaha

75. Aum, Ganadheesaaya Namaha

76. Aum, Gambhira-ninadaaya Namaha

77. Aum, Vatave Namaha

78. Aum, Abhishtavaradaaya Namaha

79. Aum, Jyothishe Namaha

80. Aum, Bhkthanidhaye Namaha

81. Aum, Bhaava-gamyaaya Namaha

82. Aum, Mangala-pradaaya Namaha

83. Aum, Avyaktaaya Namaha

84. Aum, Modaka-priyaaya Namaha

85. Aum, Kanthimate Namaha

86. Aum, Dhruthimate Namaha

87. Aum, Kaamine Namaha

88. Aum, Kapittha-phala-priyaaya Namaha

89. Aum, Apraakrutha paraakramaaya Namaha

90. Aum, Sathyadharmine Namaha

91. Aum, Sakthyai Namaha

92. Aum, Sarasaambunidhayai Namaha

93. Aum, Mahesaayai Namaha

94. Aum, Divyangaayai Namaha

95. Aum, Manikinkinee-meghalaayai Namaha

96. Aum, Samastha-devathaa-muurthaye Namaha

97. Aum, Sahishnave Namaha

98. Aum, Satatotthithaayai Namaha

99. Aum, Vighathakarine Namaha

100. Aum, Visvagdrushe Namaha

101. Aum, Visvarakshaakruthe Namaha

102. Aum, Kalyaanagurave Namaha

103. Aum, Unmatthaveshaaya Namaha

104. Aum, Varajithe Namaha

105. Aum, Samstha-jagadaa-dhaaraaya Namaha

106. Aum, Sarvaishvarya-pradaaaya Namaha

107. Aum, Akraantha-chida-chit-prabhave Namaha

108. Aum, Srivighnesvaraaya Namaha

Aum, Sri Varasiddhi Vinaayakaya Namaha

Ashtotthara sathanaama pujam samarpayami

Dasangam guggulopetham sugandham sumanoharam

Umaasutham Namasthubhyam Grihaana varadobhava

Share post:

Subscribe

Popular

More like this
Related